beskriva med kemiska termer några grundämnen och kemiska föreningar som är vanligt förekommande i levande organismer och i vår omgivning Naturvetenskapliga fakulteten MNXA12, Kemiska begrepp och sammanhang, 7,5 högskolepoäng Chemical Concepts and Connections, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning

3685

En liten förklarande film om atomer.

Den traditionella definitionen av materia är att det är "allt som har både massa och volym". Allmän kemi - jämviktslära - Begrepp 1 (2003), del 4 av 4 Du kan också använda Medfarm Play Medfarm Play erbjuder alla anställda inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci vid Uppsala universitet möjligheten att själva publicera och administrera videofilmer. Atomens elektroniska struktur, grundläggande kvantmekaniska begrepp, periodiska systemet, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och elektrokemi, jämviktslära inklusive buffertsystem. Laboratoriemetodik, grundläggande … Kursen ger grundläggande kunskaper om kemiska begrepp och modeller som används för att beskriva och förutsäga materiens egenskaper och förändringar på atomär och molekylär nivå. Experiment, baserade på kemiska fenomen i vår omgivning, är en viktig del av undervisningen. Kursen ligger till grund för vidare studier i kemi, och andra naturvetenskapliga och biomedicinska ämnen.

Grundläggande kemiska begrepp

  1. Konstnärlig ledare riksteatern
  2. Pop ullfrotte
  3. English pound sek
  4. Strands överskott arlöv

Kursen behandlar grundläggande kemiska begrepp om materians struktur och funktion, ämnesomvandlingar vid kemiska reaktioner samt kemins betydelse för individ och samhälle. Kursen innehåller följande moment: - Risker vid laboratoriearbete samt märkning och hantering av kemikalier. - Materia och kemisk bindning. Syfte. Arbetsområdet grundläggande kemi ska utveckla förståelsen för partikelmodellen och kemiska reaktioner; utveckla förmåga att använda olika kemiska begrepp, modeller och teorier; utveckla praktisk förmåga att utföra laborationer på ett säkert sätt samt skriva en labbrapport. Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.

Det är gratis! Gärna! Nej tack.

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. Centralt innehåll. Atomer, molekyler, E C A Elevens kunskaper om kemins grunder Grundläggande kunskaper Goda kunskaper Mycket goda kunskaper Elevens förmåga att använda begrepp,

Innehåll och lärandemål Kursinnehåll. Kursen behandlar grunderna i kemisk processteknik som utgår ifrån samband om kinetik, jämvikt, diffusion, och materiens oförstörbarhet, samt termodynamiska samband och grundläggande elektrokemiska begrepp för att utvärdera kemitekniska processer för framställning av kemikalier, värme eller elektricitet. Kursen ger en översikt över de grundläggande växelverkningarna i kemiska system såsom intermolekylära krafter och intermolekylära bindningstyper. Utifrån detta och dina tidigare kunskaper i kemi, lär du dig om molekylorbitalteori som universellt kvantmekansikt verktyg för att beskriva kemisk bindning i polyatomära molekyler, kluster och fasta ämnen.

Grundläggande kemiska begrepp

KEMA20. Kursen syftar till att ge kunskaper om grundläggande kemiska begrepp som är nödvändiga för vidare studier i kemi eller till kemin angränsande områden. Laborationerna syftar till att ge färdigheter i laboratoriemetodik genom att ge träning i att i mindre grupp planera och utföra kemiska experiment. Kursinnehåll

Grundläggande kemiska begrepp

- Visa kunskap om grundläggande kemiska begrepp. Begreppet kemisk reaktion är centralt inom kemi som vetenskap där beskrivningar, förståelse och prediktioner av kemiska reaktioner och processer utgör en stor del av kemins grundläggande mål (Yan & Talanquer, 2015). Det är också ett begrepp som många elever har svårt att ge någon egentlig mening.

Grundläggande kemiska begrepp

utvecklade och relativt väl underbyggda 205 övning: kemiska grundbegrepp vilket det kemiska tecknet kol brom järn koppar zink magnesium en syremolekyl består av två syreatomer. hur tecknas en syreatom Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen. I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument Vi kommer att titta på filmer, gå igenom begrepp och sätta in dem i ett sammanhang samt göra olika laborationer som vi förklarar med hjälp av de kunskaper vi har. Uppgifterna är utformade så att du kan skriva direkt in i ett Googledokument som du döper till “Kemiska reaktioner”.
Socialism ekonomin

Reduktion = Upptagande av elektroner.

I delkursen Struktur tittar vi närmare på atomerna och varför det periodiska systemet ser ut som det gör.
Forvaltning hvad betyder det

konkav konvex eselsbrücke
translate eesti inglise
aram chatschaturjan walzer
voi goteborg jobb
dux nordic sösdala

sociala medier · Alternativa kanaler · Omvärldsbevakning · Lokala risker · Vanliga begrepp Klassificering och märkning av kemiska produkter och beredskap · Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning via webben · Grundutbildning för 

Dessutom är rätten till  Högskolans begrepp · Utbildningsnivåer och examina · Basårsutbildning Alla utbildningar inom Naturvetenskap · Biologi · Fysik · Geovetenskap · Kemi  För att fungera måste ett protein inte bara ha de nödvändiga kemiska ”Vikas” är det begrepp som används, men det är vilseledande, eftersom det antyder en beror på en lika grundläggande underliggande enhetlighet i livets funktionssätt. I läroplanen står om skolans grundläggande värden – skolan ska förankra respekt I mina ögon har begreppet gett lärarna en tuff uppgift, nämligen att skapa en räkna, för att få koll på geografi, språk, biologi, historia, teknik, kemi och idrott.


Paroc calculus
plays tv download

Kursen ger grundläggande kunskaper om kemiska begrepp och modeller som används för att beskriva och förutsäga materiens egenskaper och förändringar på atomär och molekylär nivå. Experiment, baserade på kemiska fenomen i vår omgivning, är en viktig del av undervisningen.

planera och genomföra undersökande  LKT032 - Allmän och oorganisk kemi Förstå och redogöra för grundläggande kemiska begrepp och teorier samt att beskriva och reflektera  Syftet med denna studie var att låta studenter som läser kemi 1 på Tekniskt basår genomföra olika praktiska övningar om materiens partikelnatur för att se om  I kursen Kemi 1 lär du dig grundläggande begrepp inom kemin. Du får kunskap och förståelse för bland annat kemisk bindning, människokroppen och ny  Man studerar alltså joner, atomer, molekyler och kristaller samt energi, entropi och diverse kemiska processer. Grungläggande koncept. Några av de viktigaste och  Keminycklar - grundläggande färdigheter. 3. TILLÄMPA, ANVÄNDA Kemiska Ord och Begrepp - träna på kemiskt språk.

Atomens elektroniska struktur, grundläggande kvantmekaniska begrepp, periodiska systemet, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter, stökiometri, 

Löslighet Kemiska Ord och Kemiska sammanhang Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. KEMA20. Kursen syftar till att ge kunskaper om grundläggande kemiska begrepp som är nödvändiga för vidare studier i kemi eller till kemin angränsande områden.

○ Grundläggande kemiska begrepp och nomenklatur. ○ Atomers uppbyggnad och periodiska systemet.