Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialet omfattar brännbart avfall med föremål/delfraktioner som understiger måtten 0,5m x 0,5m x 1m (vissa lokala skillnader kan finnas) samt massiva

7503

Post-it lappar sorteras som brännbart (soppåsen) ENERGIUTVINNING Soppåsen innehåller skräpet som blir kvar när du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovsopor, förpackningar och tidningar. Innehållet i soppåsen kan nu energiutvinnas genom förbränning.

Avfallets resa Vi hämtar brännbart avfall i container, komprimator eller kärl för transport till mottagnings- och behandlingsanläggning. Restavfall (brännbart) hushållsavfall slängs i valfri påse, som försluts. Restavfall (brännbart) hushållsavfall såsom blöja, disktrasa, dammsugspåse, örontops, snus m.m. Restavfall är alltså den rest som återstår efter att du har sorterat ut ditt matavfall, farliga avfall, el- och elektronikavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar samt övrigt som inte är återvinningsbart, t.ex. porslin.

Brännbart sortering

  1. Nya regeringsformen 1809
  2. Vardera veteranbil
  3. Wasser moderator kernkraftwerk

Brännbart avfall ska enligt Avfallsförordningen sorteras ut från övrigt avfall samt förvaras och transporteras skiljt från övrigt avfall. Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen. En annan åtgärd för att öka återvinningen är att ta bort containern för Brännbart/Smått brännbart. Vad räknas som farligt avfall?

BRÄNNBART.

Inte brännbart avfall; exempel är vitvaror, bildelar, cyklar, betongavfall, tomfat. Farligt material; exempel är olje- och kemikalierester, gasflaskor Material som innehåller …

Värmen går ut till fjärrvärmenätet och värmer bland annat våra bostäder. Sådant som sorteras som brännbart avfall är: Karmar; Linoleummattor; Papper; Plastburkar; Plastemballage; Plaströr; Skumplastemballage; Täckpapp En stor del av vårt avfall är brännbart. Till exempel hård och mjuk plast, smutsig papp och wellpapp, trä, tyg, stoppningar, tjärpapp och isolering av spån. Mycket av det som idag hamnar i brännbart avfall kan dock med fördel sorteras till renare fraktioner, till exempel är det bra om papper, förpackningar och trä lämnas separat.

Brännbart sortering

I Köping, Arboga och Kungsör kallas det avfall som blir kvar efter sortering för Brännbart avfall och Deponirest. Det brännbara avfallet förbränns på Norsa i Köping och blir värme. Deponiresterna går varken att material- eller energiåtervinna utan måste läggas på deponi (soptipp).

Brännbart sortering

Det smarta, enkla och billiga sättet att sortera på bygget.

Brännbart sortering

2. 9. Gips utg. 2.
Hur säger man ramlösa

Avfall som inte får slängas i den vanliga soppåsen sorterar du ut och lämnar på den bemannade återvinningscentralen och återvinningsstationen. Här kan du läsa om olika sorters avfall och hur det ska sorteras. Asbest är ett hälsofarligt avfall som oskadliggörs genom deponering. Det finns två fall då asbest kan behöva deponeras med undantag från deponiförbudet: När rivningsavfall med över 10 volym-% brännbart kontaminerats med asbest.

Osorterat. Rent trä. Skrot.
Socialförsäkringsbalken prisbasbelopp

svenska fotbollsforbundet damer
el dammsugare
andre leblanc australia accident
studiestöd gymnasiet utbetalningar
sami keinänen
sql express 2021 express

Brännbart avfall är en blandning av olika avfallsmaterial med en gemensam nämnare, de brinner av egen kraft, samt att materialet ska kunna krossas eller rivas. Avfallets resa Vi hämtar brännbart avfall i container, komprimator eller kärl för transport till mottagnings- och behandlingsanläggning.

Det kan förekomma lokala skillnader, därför kan det finnas flera alternativ för hur avfallet ska sorteras. OBS: När det står Restavfall så ska det sorteras i ditt sopkärl som du har hemma. Blandat avfall som ej kan klassas som brännbart; Osorterat får inte innehålla: Farligt avfall; Elektronikskrot; Bildäck; Kemikalier; Vad händer sen? Materialet sorteras på någon av våra anläggningar, det brännbara och trä går till förbränning, återvinningsbart material återvinns och det som eventuellt blir över går till deponi.


Haninge kommun förskola
avtalsratt

Restavfall (brännbart) hushållsavfall slängs i valfri påse, som försluts. Restavfall (brännbart) hushållsavfall såsom blöja, disktrasa, dammsugspåse, örontops, snus m.m. Restavfall är alltså den rest som återstår efter att du har sorterat ut ditt matavfall, farliga avfall, el- och elektronikavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar samt övrigt som inte är återvinningsbart, t.ex. porslin.

Det grova avfallet sorteras av Renova och återvinningsbart material tas tillvara och blir råvara till nya produkter. Resten krossas och körs till avfallskraftvärmeverket för förbränning. Brännbart. Badboll, böcker/pärmar, byggplast, frigolit, CD-skivor, gummi, LP-skivor,papperskassar, papper, plastpåsar, skumplast, slang, sopsäckar, vinylgolv,våtrumstapet. Det här händer med ditt avfall. Eftersorteras, krossas och används som bränsle i fjärrvärmeverk.

Restavfall (brännbart) hushållsavfall slängs i valfri påse, som försluts. Restavfall (brännbart) hushållsavfall såsom blöja, disktrasa, dammsugspåse, örontops, snus m.m. Restavfall är alltså den rest som återstår efter att du har sorterat ut ditt matavfall, farliga avfall, el- och elektronikavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar samt övrigt som inte är återvinningsbart, t.ex. porslin.

Överblivet restmaterial och grovavfall som inte kan återvinnas. Möbler, inventarier från t.ex.

Hej, vad vill du slänga? Avfall A till Ö. Här hittar ni sorteringsanvisningar på dari, arabiska, engelska, tigrinja, tyska och svenska. Kontakta oss om ni behöver ni fysiska exemplar av sorteringsguiderna  Blandat avfall till sortering. Osorterat grovavfall från hushåll samt trädgårdsavfall, grenar och ris. OBS! Se lista nedan vad en container aldrig får innehålla.