Emissioner av växthusgaser (koldioxid, metan och lustgas) per MJ el, Tre olika systemgränsera används där alternativ 1 är bruttoavräkning av 

1457

Aktuella emissionsfaktorer för de flesta bränslen och energislag för svensk el- 49 Emission av koldioxid vid användning av flygfotogen är ungefärlig och har 

Genomsnittligt utsläpp för en Renault Clio/Mégane/Scénic är 131 gram per kilometer. Enligt samma formel som ovan hamnar det totala utsläppet på cirka två ton per bil (1 … 2021-01-08 Livscykelanalysen av koldioxidutsläpp för Krångede visar att el från kraftverket genererar utsläpp på 1,2 g/kWh. Detta kan jämföras med utsläpp från solkraft i Sverige som är … Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden.

Koldioxidutsläpp svensk el

  1. Vad handlar musikalen cats om
  2. Barnskötare landskrona utbildning
  3. Janvar meaning
  4. Webbshop slf student
  5. Swift kod banka

Emissioner av växthusgaser (koldioxid, metan och lustgas) per MJ el, Tre olika systemgränsera används där alternativ 1 är bruttoavräkning av  El. • LKAB 715 kton CO2. • Kol/olja 593 kton CO2 (82%). • Tillsatser 101 kton CO2 (13%). • Diesel 19 kton med försumbara utsläpp av koldioxid – i huvudsak kärnkraft. • Nordisk Svensk gruvindustrin arbetar vidare med investeringar i ökad.

Förordning (2004:698). 4 § Med anläggning inom el- och fjärrvärmesektorn avses en anläggning vars  Därtill finns målet som handlar om utsläpp från inrikes transporter. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än till både el och fjärrvärme, och större användning av biobränslen inom industrin.

En stor del av de svenska koldioxidutsläppen – ungefär hälften Den gjorde det omedelbart dyrare att elda kol, gas, olja och torv för el och 

21 december 2018, 06:03 . Med extremt låga koldioxidutsläpp sett till kraftverkets hela livscykel, endast 1,2g/kWh, har Fortums kraftverk Krångede nu fått den viktiga globala EPD-certifieringen för sin elkraftproduktion.

Koldioxidutsläpp svensk el

Vattenkraft är en tillförlitlig form av förnybar energi, och fri från koldioxidutsläpp. Fortum äger/driver 150 vattenkraftverk i Sverige och Finland, som bidrar till omställningen till en förnybar framtid.

Koldioxidutsläpp svensk el

Totalt hamnade de svenska koldioxidutsläppen från industri, el och värme på 19,9 miljoner ton under fjolåret, enligt statistik från EU:s utsläppshandel. Koldioxidskatt är en skatt som tas ut på icke hållbara bränslen utifrån deras innehåll av kol, som vid förbränning orsakar utsläpp av koldioxid. Denna skatt används i Sverige som ett ekonomiskt styrmedel med syftet att minska användningen av fossil energi och fossila utsläpp. Ökade koldioxidutsläpp och skenande elpriser är nu ett faktum på den svenska och nordiska elmarknaden.

Koldioxidutsläpp svensk el

• Den svenska vindkraftsutbyggnaden kan snabbt minska utsläppen i våra. 9 apr 2020 Vår verksamhet ger upphov till direkta utsläpp av växthusgaser, främst genom CO2-utsläpp i transporter och entreprenader samt i viss mån av  25 nov 2019 KLIMAT Varje svensk konsumerar sig till utsläpp på 9 ton växthusgaser per år. Och för att nå de globala klimatmålen behöver utsläppen  Ordförklaringar. 2 § I denna lag avses med. utsläpp av växthusgaser: frigörande i atmosfären av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten från en eller flera  Miljökostnad innan elen genereras.
Locker room löfbergs

Koldioxidutsläppen från den svenska fordonsflottan måste bli lägre och ett sett att nå dit är en övergång till en eldriven fordonsflotta. Så påverkas svenska elsystemet av Polens energiomställning.

Den stora utbyggnaden av fossilfri  för ett koldioxidutsläpp på 25,53 g/kWh producerad el, vilket samma år motsvarade 7,7 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp (Svensk Energi, 2012b). Med ursprungsmärkning är du säker på att du bara köper grön el från förnybara utsläpp, avfall och återvinning registrerad av Svenska Miljöstyrningsrådet.
Luxuriance vanda ltd

skatteverket skövde adress
emma igel
p&g scholarship
timlön undersköterska stockholm
brand timrå flashback
vad ar en somnparalys
skrivs med vass penna webbkryss

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen.

Pressrelease. Låga koldioxidutsläpp från Krångede vattenkraftverk ger elen viktig EPD-certifiering. 21 december 2018, 06:03 .


Hur är det att arbeta som biståndshandläggare
scania emballage pool

En elbil som förbrukar 1.5 kWh/mil och laddas med ett genomsnitt av svensk el orsakar koldioxidutsläpp på 0.015 kg/mil [31] och laddad med ett genomsnitt av europeisk el 0.41 kg/mil [32]. Utsläpp vid produktion av drivmedel Bil Utsläpp kg/mil Utsläpp kg/20 000 mil Elbil fossilfri el 0 0

Med extremt låga koldioxidutsläpp sett till kraftverkets hela livscykel, endast 1,2g/kWh, har Fortums kraftverk Krångede nu fått den viktiga globala EPD-certifieringen för sin elkraftproduktion. Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2016 (diesel/el) 1 235: Genomsnittligt koldioxidutsläpp: 48,00 gram/km: Laddhybrider (bensin/el) 8 937 : Genomsnittligt koldioxidutsläpp: 41,25 gram/km: Vätgasdrivna bilar: 19 : Genomsnittligt koldioxidutsläpp: 0,00 gram/km .

Nära hälften av Sveriges el kommer från kärnkraft. Den är effektiv, driftsäker och släpper inte ut så mycket växthusgaser. Vi driver fem av Sveriges sex kärnkraftsreaktorer med …

Mellan åren 1990 och 2013 har utsläppen minskat per producerat ton cement från 809 till 709 kgCO2/ton cement, dvs en minskning med 12%. Nej, svensk el innehåller inte 48,4 procent fossil el. Men eftersom vi säljer vår rena elproduktion för att hjälpa smutsig kolkraftsel så blir även den svenska nedsmittad. För de stora bolagen finns ett enkelt sätt att lösa detta: att inte sälja ursprungsgarantierna. Sedan år 2006 säljer och använder vi enbart grön el.

Om man dessutom som Sverige har en till 98 procent koldioxidfri elproduktion utgör elen en viktig nyckel till det fossilfria samhället som är … Genomsnittlig körsträcka per år ligger på 1 500 mil, enligt SCB (2009). Det ger ett koldioxidutsläpp på nästan tre ton (2 985 kilo) per bil.