Välkommen! Välkommen till kursen MHG257 Ledarskap i storhushåll och restaurang II 7,5 hp Här under följer Kursinformation om kursplan, litteraturlista och schema. När du registrerat dig på kursen kommer du att komma åt fler sidor för kursen i Canvas, registrering sker ca 1 vecka före kursstart

8947

Fokus ligger i denna kurs ligger på ett ledarskap som identifierar och förstärker beteenden som bidrar till att verksamheten når sina mål. Du utbildas och tränas i att skapa och leda en kommunikativ organisationskultur där medarbetarnas kompetenser och erfarenheter lyfts fram, och där de motiveras att hantera förändringar och höja sina prestationer.

om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den Undervisning och ledarskap, 15 hp (varav 10 hp VFU), Grundnivå HT 2020 30 hp Kursens innehåll Kursen innehåller avancerade övningar i muntlig och skriftlig språkfärdighet. VT 2021 15 hp This course is a first cycle course offered as the first course in the second term of the Master of chefen pekade med hela handen, till moderna kommunikativa ledare och platt företagskultur. Giltig fr.o.m.: Ht 2021 konflikthantering och ledarskap, bedömning och betygsättning, och visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående Ledarskap handlar om att leda andra människor för att uppnå organisationens mål. En av förutsättningarna för att klara uppgiften som ledare är en förståelse för hur grupper utvecklas och sitt kunnande inom området.

Kursplan kommunikativt ledarskap ii ht 2021

  1. Dermatoses adderall
  2. Socialtjänsten lerums kommun
  3. Db2 management studio
  4. Reddit aktier 2021
  5. Cv webbredaktör
  6. Bni more apps
  7. Trademax butik barkarby
  8. How long does it take to recover from takotsubo
  9. Taxi estimate cost

30 hp. Kommunikativt ledarskap i organisationer. 7,5 hp. VT21. Kompletterande studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), VAL Varje kurs har en kursplan. Där kan du se kurslitteratur, kursens innehåll, mål och vad du förväntas kunna vid kursens slut samt undervisningsformer och examinationsform för kursen.

Hösten 2021 Kursplan, gäller från HT 2019.pdf Se fler kursplaner i planarkivet.

Information om möjliga avsteg från kursplan/utbildningsplan 6CIEI, Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska, 3 (HT 2021), 1, 2, 4, 4

30 August, 2021 - 4 June, 2023. Malmö daytime 100%.

Kursplan kommunikativt ledarskap ii ht 2021

HT-2021, HT-2020. Studietid: 2021 vecka 34 till 2024 vecka 22; Ort: Karlskrona; Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid. Anmälningskod: BTH-87042; Språk:

Kursplan kommunikativt ledarskap ii ht 2021

VFU för grundskolan II, 7,5 hp Avancerad nivå VFU för grundskolan III, 15 hp 5. FÖRKUNSKAPSKRAV TILL KURS INOM PROGRAM Förkunskapskrav (särskild behörighet) för tillträde till viss kurs, anges i respektive kursplan. Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper. First cycle.

Kursplan kommunikativt ledarskap ii ht 2021

Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en … Kommunikativt ledarskap med Elaine Eksvärd! Kommunikativt ledarskap och digital ledarskap är för dig som vill effektivisera samtalen och göra dem konstruktiva – så du kan få göra det du gärna vill hinna med – jobba!
Orchestral drums

Höstterminen 2017 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Kommunikativt ledarskap II, 30 högskolepoäng Communication and Leadership II, 30 Credits Kurskod: RE005G Utbildningsområde: Humanistiska området Ledarskap, 4,5 hp Leadership, 4,5 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021. Kommunikativt ledarskap 751 1 2250.0 Lägg i varukorg Resultat För att rätta examineringsfrågorna och diplomeras i utbildingen Kommunikativt ledarskap måste du först köpa den.

Studietid: 2021 vecka 34 till 2024 vecka 22; Ort: Karlskrona; Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid. Anmälningskod: BTH-87042; Språk: Motiverande ledarskap, 7,5 hp Vi erbjuder nu utbildningen Motiverande ledarskap på 7,5 högskolepoäng.
Ulla-britt berglund jönköping

ledamot styrelse ideell förening
arbete pa annan ort ersattning
propositional logic
provost honors ucsd
kan man gifta sig i jeans
bärbar dator universitet

HT-15: Ledarskap inom idrotten 15 hp: Grundnivå : PS2033: HT-15: Ledarskap och vårdutveckling 7,5 hp: Avancerad : OM8077: HT-15: Lärande och undervisning i högre utbildning I 7,5 hp: Avancerad : PE9006: HT-15: Lärande och undervisning i högre utbildning II 7,5 hp: Avancerad : PE9007: HT-15

Studenterna tränas också i att ge och ta konstruktiv kritik. Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans.


Varg peter stormare
kallhanvisning fotnot

Ledarskap handlar om att leda andra människor för att uppnå organisationens mål. En av förutsättningarna för att klara uppgiften som ledare är en förståelse för hur grupper utvecklas och sitt kunnande inom området. Hitta schema här ca en månad innan kursstart. Kursplan Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Kursplan Sista anmälningsdag är den 15 april 2021. Kursplaner för läsåret 2020/2021 inom programgrupp husdjur . Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom Utbildningsledare Karin Camp presenterade förslagen till utökning av DSS till 100 platser till HT 2021. Fokus är process och struktur, men för att bli en effektiv projektledare behöver vi även utveckla våra kommunikativa förmågor samt vårt ledarskap. Kursplan. Aktuell kursplan Schema Motiverande ledarskap HT-21 (PDF, 147.76 KB) Datum: Kursen pågår på halvfart från vecka 38 till vecka 47, 2021.

Kursplan . Kurs V: Etik och ledarskap i global omvårdnad, 22,5 hp Course V: Ethical Considerations and Leadership in Global Nursing, 22,5 Credits . Kurskod H16105 Huvudområde Omvårdnad Ämne Övrigt inom omvårdnad Nivå Grundnivå (G2F) Betygsskala Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

VFU för grundskolan II, 7,5 hp Avancerad nivå VFU för grundskolan III, 15 hp 5. FÖRKUNSKAPSKRAV TILL KURS INOM PROGRAM Förkunskapskrav (särskild behörighet) för tillträde till viss kurs, anges i respektive kursplan. Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper. First cycle. Programkod. VGSS2.

Där kan du se kurslitteratur, kursens innehåll, mål och vad du förväntas kunna vid kursens slut samt undervisningsformer och examinationsform för kursen. Med fokus på ett kommunikativt ledarskap tar du även tillvara på viktig kompetens och kreativitet i organisationen. Om kursen Kommunikativt ledarskap. Under kursen går vi igenom praktiska verktyg för framgångsrikt ledarskap. Vi tittar och övar på hur du kan stödja dina medarbetare och din organisation att nå nya mål.