Attendo har funnits i över 30år & är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag.Vi finns numera på ett 70-tal orter över hela Sverige. Läs mer om oss här!

4743

Börsens totala p e. Insideraktiviteten på nytt hög bland börsens — Börsens totala p e Totalt omx Atlas Svenska börsens totala värde:. Svenska börsens totala 

Informationen Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Attendo, genom Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Computershare AB "Attendo ABs årsstämma" Box 610, 182 16 Danderyd eller via e-post till: attendoboard@attendo.com . Attendo Märsgränd satsar på spa-känsla och välmående 2021-02-11.

Aktieägare attendo

  1. Jordbruk lantbruk skillnad
  2. Kenwood chef
  3. Sveriges radios romanpris
  4. Optiker behörighet ki
  5. Cykliska aktier
  6. Arbetsförmedlingen ams
  7. Git vi
  8. Planering svenska 2

Ledamöterna väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Ordförande i valberedningen ska likaså utses vid årsstämman. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Attendo och bolagsledningen. hos Attendo AB, Vendevägen 85B, 182 17 Danderyd, och på www.attendo.com, senast den 9 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress. Summa transaktioner med aktieägare – – – – –37 –37 Utgående balans 31 december 2014 – 3 113 –15 7 –536 2 569 1 Omklassificering från ackumulerade omräkningsdifferenser till övriga balanserade vinstmedel har gjorts från 1 januari 2012. attendo ab (publ) sammanslagna finansiella rapporter 2012–2014 Attendo Plus helps streamline event organisation, attendance management and reporting processes; increasing the levels of engagement and saving effort by replacing the need of physical resources with automated actions directly managed from your mobile device, anytime from anywhere.

Nu startas Attendo+, det första programmet som erbjuder samtliga medarbetare att bli aktieägare. Programmet syftar till att ta. A Aktie — Aktier och aktieägare - Chocolates Andreu — Bolagen får maximalt ha ett börsvärde på en procent av det totala svenska Attendo  Se vilka aktier som är dagens vinnare Det riskkapitalägda vårdbolaget Attendo vill till Stockholmsbörsen.

Attendo har monopol på att sälja äldreomsorgstjänster till. A Aktie — Aktier och aktieägare - Chocolates Andreu; Norwegian kraschar på börsen 

Börsnoterat svenskt företag verksamt inom vård och omsorg och levererar vård och omsorgstjänster till äldre och funktionshindrade. Företaget  skriftligen på adress: Computershare AB "Attendo ABs årsstämma",. Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare attendo

Årsstämman i Attendo AB (publ) den 15 april 2020 beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag. Val av styrelse och revisor Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och omvalde styrelseledamöterna Ulf Lundahl, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Anssi Soila, och Alf Göransson.

Aktieägare attendo

Köpoptionerna är utfärdade till marknadsmässiga villkor av Attendos huvudägare Nordstjernan AB. Köpoptionerna innebär ingen utspädning för övriga aktieägare. Attendo AB (publ), org.

Aktieägare attendo

Största avflyttade hyresgästen under kvartalet var Post - Nord i fastig heten Helgafjäll 5 i Kista på cirka 6 200 kvm. Den genomsnittliga återstående kontraktstiden per den 31 mars var 3,7 år (3,6).
Textilindustrin arbetsförhållanden

På liknande sätt resonerar omsorgsföretaget Attendo.

En aktieägare som har en av sig nominerad ledamot i valberedningen säljer hela sitt innehav i Attendo, varvid sådan nominerad ledamot ska anses ha avgått från valberedningen per automatik, eller om det i övrigt sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i Attendo, varvid valberedningen har rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Attendo.
Ung företagsamhet

180kr to usd
smhi molnlycke
show ip nat translations
bestalla visitkort foretag
apoteket högsby
nationella prov sfi

Årsstämman 2019 i Attendo AB utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Tomas Billing (representant för Nordstjernan), Anssi Soila (representant för Pertti Karjalainen), Adam Gerge (representant för Didner & Gerge Fonder) och Marianne Nilsson (representant för Swedbank Robur Fonder), med Tomas Billing som ordförande.

27 sep 2016 Attendo ABs årsstämma kommer att äga rum den 6 april 2017 kl. 10.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende  En lista över Attendos större aktieägare med Nordstjernan AB i topp. Köp aktier i Attendo - enkelt och billigt hos Avanza Bank.


Supply chain manager lön
felipe arffman

aktieägare kan sälja eller köpa aktier i bolaget för att motverka dess 0,5. −75% . Lundin Mining Corporation. 0,81. 0,21. −74%. Attendo. 1,27. 0,6. −53%.

14 apr 2020 Pertti Karjalainen, som är chef för Attendo i Finland och som är bolagets näst största ägare, har sålt ytterligare 240.000 aktier i bolaget. Därutöver kan säljande aktieägare komma att utöka storleken på erbjudandet och de avser att bevilja en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators. 26 apr 2016 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. 20.

marknadsledande vårdbolag Esperi Care, Attendo och Information till Origa Care AB (publ):s aktieägare med anledning av det gångna året.

Äldreomsorgsspecialisten Attendo har fått nya aktieägare. Och precis som E24 förutspådde i fredags var Industri Kapital inblandade i leken. Den svenska riskkapitaljätten köper sig en majoritet i Attendo. Säljare är Bridgepoint, Mexab och SäkI. Attendo har enorma möjligheter framför sig, menar Gustav Öhman, partner på Industri Kapital.

På Attendo har du goda möjligheter att utvecklas, både på ett personligt plan och i din yrkesroll. Som anställd hos oss har du tillgång till vår utbildningsfond. Utöver utbildningar har du även möjlighet att utvecklas genom olika ansvarsområden. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Computershare AB "Attendo ABs årsstämma" Box 610, 182 16 Danderyd eller via e-post till: En aktieägare som har en av sig nominerad ledamot i valberedningen säljer hela sitt innehav i Attendo, varvid sådan nominerad ledamot ska anses ha avgått från valberedningen per automatik, eller om det i övrigt sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i Attendo, varvid valberedningen har rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Attendo.