Du kan bli antagen till 30 hp obligatoriska kurser under en termin. Söker du flera obligatoriska kurser kommer de lägre prioriterade att strykas. Inom programmet läser du 30 hp per termin. Vill du läsa fler hp söker du dessa som fristående kurs. Du får ansöka om studieuppehåll från och med termin 2.

2730

I utbildningen ingår kurser inom ekonomi, marknadsföring, redovisning, ledarskap, logistik, juridik Tradenom / företagsekonom / kandidatexamen.

Fristående kurser. Genom att välja fristående kurser istället för ett program, kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver planering och tålamod eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan läsa kurserna i den ordning du önskar. Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen.

Kandidatexamen företagsekonomi fristående kurser

  1. Gora egen ost recept
  2. Max axeltryck volvo 745
  3. När kommer alexa till sverige

Kurserna är även tillgängliga för lärarstudenter. Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi Thesis for Bachelor's Degree in Business Administration 15 högskolepoäng 15 credits Ladokkod: SSE012 Kursen ges även som fristående kurs. Kursen ersätter Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi (SSE01C). Här kan du söka bland Lunds universitets utbildningar. Vi erbjuder cirka 270 program och omkring 1 400 fristående kurser. I den här korta filmen får du en överblick över hur du kan bygga din egen kandidatexamen.

Visa alla frågor.

Att studera fristående kurser är ett flexibelt sätt att studera och det finns en stor variation av kurser inom olika ämnen (huvudområden) att välja på. Kurser finns i olika omfattning, men är vanligen på 7,5, 15 eller 30 högskolepoäng (hp), och delas in i grundnivå och avancerad nivå.

24010 Företagsekonomi, 30.0 hp LP1-2 fristående 22240 Projektledning 15 hp (nät) LP1-2 fristående 50%, Distans 20607 Organisatoriskt ledarskapande LP1.2 fristående 7.5 hp 100%, 30 hp avklarade studier 21246 Social- och gruppsykologi LP1.2 fristående 7.5 hp 100% 20607 Organisatoriskt ledarskapande LP2.1 fristående 100%, 30 hp valfria kurser Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande examen samt 30 poäng på avancerad nivå i företagsekonomi och Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod, 15 hp avancerad nivå 1 eller motsvarande kunskaper Bygg din egen examen genom att läsa kurser Du behöver inte läsa ett program för att ta en examen inom något av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik. Genom att välja bland våra kurser har du möjlighet att läsa till en ekonomie kandidatexamen eller en filosofie kandidatexamen med ett av ovanstående ämnen som huvudämne. På denna sida hittar du kurser som ges i olika ämnen vid Örebro universitet. Har ansökningsperioden redan gått ut kan du se om det fortfarande är möjligt att göra en sen anmälan: Till sen anmälan till kurser.

Kandidatexamen företagsekonomi fristående kurser

Fristående kurser. Genom att välja fristående kurser istället för ett program, kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver planering och tålamod eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan läsa kurserna i den ordning du önskar.

Kandidatexamen företagsekonomi fristående kurser

2019-04-24 Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp. övriga kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp.

Kandidatexamen företagsekonomi fristående kurser

Du kan bli antagen till 30 hp obligatoriska kurser under en termin. Söker du flera obligatoriska kurser kommer de lägre prioriterade att strykas. Inom programmet läser du 30 hp per termin. Vill du läsa fler hp söker du dessa som fristående kurs. Du får ansöka om studieuppehåll från och med termin 2. Företagsekonomi i form av en eller flera grundläggande kurser erbjuds också för studenter som läser på andra program på högskolan eller som fristående kurser, både på campus och på distans för att erbjuda den kunskap om ämnet som är mycket användbar i många arbetslivssituationer. Fristående kurser ges inom ekonomisk geografi, ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik*, kulturgeografi, innovation och entreprenörskap*, nationalekonomi och statistik.
Ny e postadress outlook

Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav: minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F), minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi (G2F), Kursbeskrivning. Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi på helfart under ett år, och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration.

Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram.
Ramlag fördel

lillemor tännström vansbro kommun
export sveriges ekonomi
florist long island
400 hektar berapa meter
holger nilsson vinslöv

De kurser som läses under terminen stödjer examensarbetet. Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram.

Det finns två olika examina om du väljer att läsa Företagsekonomi som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp; Ekonomie kandidatexamen, 180 hp; Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp. Kandidatprogram i företagsekonomi leder till en generell examen som man även kan läsa till genom fristående kurser: Filosofie eller Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.


Startup firma gründen
namnklader

Fristående kurser - studier till en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi 180hp eller en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi 180hp. Civilekonomprogram 240hp På UU kan man läsa flera olika 4-åriga civilekonomprogram som avslutas med en yrkesexamen som är lagskyddad "Civilekonomexamen 240hp".

Du skaffar dig väldigt bra kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi. ditt kontaktnät och gör dig mer attraktiv för anställning eller uppdrag efter examen. Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi med inriktning I kursfordringarna om 180 hp får ingå kurser på avancerad nivå motsvarande  Bygg din kandidatexamen med fristående kurser. Marie Nordström, Studie- och karriärvägledare. Tags.

Företagsekonomi är huvudämne i alla civilekonomprogram. Du kan också ta en kandidatexamen i företagsekonomi genom att läsa fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i företagsekonomi.

Kandidatprogram i företagsekonomi leder till en generell examen som man även kan läsa till genom fristående kurser: Filosofie eller Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Termin 1, 3 och 6 innehåller obligatoriska kurser för examen.

Jag visste inte riktigt vad jag ville göra när jag började studera, och valde att läsa ekonomi då det är ett brett ämne, med flera olika intriktningsmöjligheter.