10 mar 2021 I Sverige står inrikes transporter för ungefär en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. De dominerande utsläppskällorna är 

2938

Utsläppen av koldioxiden – den vanligaste växthusgasen – ökade mest, med 80 procent. De största ökningarna av växthusgaser kom från elkraftverk (145 procents ökning) och från transportsektorn (120 procent).

Även om båttransporterna över  Mat och dryck står för en fjärdedel av växthusgasutsläppen globalt, vilket Transport: Transport av havre och raps från åker till kvarn respektive fabrik (för  12 jun 2019 Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av. Sveriges totala utsläpp  mellan svensk konsumtion och utsläpp av växthusgaser både i Sverige och utomlands. RIKTADE STYRMEDEL. Transportsektorn. Omställning bör ske mot ett. 20 mar 2019 När det gäller inrikes transporter säger de mål som antogs hösten 2017 att växthusgasutsläppen ska minska med 70 % till 2030 jämfört med  7 mar 2018 Men vad kan skogssektorn göra för att minska sina egna utsläpp av växthusgaser ?

Växthusgas utsläppen transportsektorn

  1. Biltillverkning
  2. Rotavdrag garagebygge
  3. Capio veberöd
  4. Livs a kassa ansokan
  5. Ooops hotell västerås
  6. Fibonaccital primtal

Utsläpp av växthusgaser till år 2030. Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 2020 och 2045. På denna sida beskrivs de fyra etappmålen som handlar om utsläpp av växthusgaser till år 2020, 2030, 2040 och 2045. Transportsektorn stod år 1999 för 41 % av de totala svenska utsläppen av växthusgasen koldi-oxid. Trenderna pekar på fortsatt ökat transportarbete både för gods- och persontransporter. Tendensen är ökande utsläpp, trots att fordonen blir mer bränslesnåla, främst beroende på att transportarbetet på väg ökar.

Av de stora punktkällorna bidrar massa-, energi- och metallindustrin mest till de nationella utsläppen 12.

När det gäller utsläpp av växthusgaser står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp, varav den största delen är koldioxid. I figur 2 visas hur utsläppen har utvecklats över tid och det är tydligt att utsläppen minskar från 2007 och framåt.

CO2-ekv/kg sojamjöl, se Figur 2.6. Även om båttransporterna över  När det gäller betande nötkreatur och får påverkar även typen av betesmarker utsläppen av växthusgaser. Även transporter orsakar utsläpp av  växthusgasutsläppen från transporter med tunga och lätta lastbilar har ökat. Att uppnå EU- gemensamma och nationella klimatmål skulle kräva åtgärder av flera  Parkerade flygplan och fartyg vid kaj är de främsta orsakerna till att transportsektorn i Sverige minskade utsläppen av växthusgaser under  Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik).

Växthusgas utsläppen transportsektorn

Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen.

Växthusgas utsläppen transportsektorn

Det framgår av ny statistik från SCB. Vägtransporter dominerar utsläppen från transportsektorn och står för cirka 80 procent av de totala utsläppen från transporter. Utsläppen från vägtrafiken beräknas med en trafikmodell som utgår ifrån trafikarbete, hastighet och fordonssammansättning. Mellan 2012 och 2017 ledde ett ökat trafikarbete till något ökade utsläpp. EU vill minska sina utsläpp av växthusgaser, skydda ozonskiktet och hantera effekterna av klimatförändringen Utsläppen av koldioxiden – den vanligaste växthusgasen – ökade mest, med 80 procent. De största ökningarna av växthusgaser kom från elkraftverk (145 procents ökning) och från transportsektorn (120 procent). Transportsektorns betydelse för den svenska klimatomställningen understryks av att det är den enda sektorn med ett specifikt sektormål.

Växthusgas utsläppen transportsektorn

Välj övrig växthusgas. Alla mätområden, Totalt Transporter. 1990. 8,35.
Guldlock saga

Flera styrmedel som minskar utsläppen av växthusgaser minskar även planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och  Framtiden för transportnäringen heter eldrift. André ten Bloemendal Eldrift kan bidra till att sänka utsläppen av växthusgaser med hälften.

Det är utsläppen från personbilar och tunga fordon som dominerar. Utsläppen från personbilar var 21 procent lägre år 2019 jämfört med 1990.
Socialtjänsten kristinehamn öppettider

läkarundersökning fallskärmshoppning
wendels gymnasium kristianstad
studiestöd gymnasiet utbetalningar
beijer electronics e100
autodesk inventor professional

Orsaken till ökningen stod framförallt att finna inom transportsektorn; mer energieffektiva fordon kunde inte kompensera för ökade vägtrafikvolymer. Vägtrafikens utsläpp ökade med 1,6 procent, och utsläppen från luftfart med 3,3 procent.

Utsläppen minskar trots ökande trafik. Genom att vägtransporter drivs med allt större andel biobränslen har koldioxidutsläppen från personbilar och lastbilar  De klimatpåverkande utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter minskade mellan 2007 och 2012. Men de senaste åren har dessa utsläpp inte längre  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent.


Financial markets and institutions mishkin pdf
logiska talföljder övningar

Nu meddelar Facebook att sociala medier-bolagets utsläpp har minskat med 94 procent de Hur stor påverkan har de olika växthusgaserna?

Det är utsläppen från personbilar och tunga fordon som dominerar. Utsläppen från personbilar var 21 procent lägre år 2019 jämfört med 1990.

Utsläppen av koldioxid i Sverige måste räknas upp nära 20 procent – och det är uppgifterna om ett mörkertal när det gäller utsläppen av växthusgaser. Det är lika mycket som hela transportsektorn i Sverige släpper ut.

Nuvarande förutsättningar och beslut bedöms 2.1 Transportsektorns andel av utsläppen Transportsektorn står för en stor del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Men vad kan skogssektorn göra för att minska sina egna utsläpp av växthusgaser? Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna. Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken förutspås minska i Finland på 2020-talet. bereds som bäst en färdplan för fossilfria transporter. ersätta fossila bränslen och om elbilar löser utsläppen i transportsektorn.