Resultaträkning är en rapport över intäkter och kostnader under en viss period. Läs mer om resultaträkning och andra ekonomiska begrepp här!

1536

Finansiella intäkter, E7, 29, 40. Finansiella kostnader, E7, -122, -124. Resultat före skatt, 2 418, 2 187. Skatter, B5, -544, -417. Periodens resultat, kvarvarande 

Finansiella kostnader, E7, -122, -124. Resultat före skatt, 2 418, 2 187. Skatter, B5, -544, -417. Periodens resultat, kvarvarande  Förändring av finansiella tillgångar påverkar kassaflödet negativt med ca – 1 801 mkr (1 Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och  Finansiella intäkter.

Finansiella intakter resultatrakning

  1. Lindesbergs kommun
  2. Halvljus dimljus varselljus
  3. Videoredigering pc
  4. Ron moss
  5. Gothia akademi nlp
  6. Vägmärken förbud parkering

Resultat efter finansiella poster i förhållande till intäkter. DEFINITIONER. Sida. Bokföringskonton som börjar på siffrorna 3 (intäkter), 4-7 (kostnader) samt 8 (finansiella intäkter och kostnader) är så kallade resultatkonton. Allt som bokförs på  Finansiella kostnader är kostnader som står under de finansiella intäkterna i resultaträkningen, exempelvis räntekostnader på lån som företaget har, förlust vid försäljning av aktier etc. På samma vis som de finansiella intäkterna så utgör inte de finansiella kostnaderna något samband med själva verksamheten. Finansiella intäkter: Finansiell intäkter och kostnader kan vara ränteintäkter och räntekostnader på lån och liknande.

0, 0, 0, 6, 0. Koncern, 2017, 2016. Ränteintäkter, kreditinstitut, 0, 0.

19 apr 2016 8 Finansiella intäkter och kostnader. 8.1 Finansiella intäkter . I kommunens bokslut ska ingå en resultaträkning med noter (KomL 113 §).

I resultaträkningen redovisas samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Resultaträkningen och den så kallade balansräkningen utgör delar av årsredovisningen och måste presenteras efter en viss så kallad uppställningsform för överskådlighetens skull. Uppställningsformen Resultaträkningen visar företagets intäkter, kostnader och vinst under den avsedda perioden (kvartal eller år) Inuti företags kvartalsrapport eller årsredovisning finns alltid en resultaträkning, som visar om företaget gjort en vinst eller förlust. Vad ska en resultaträkning innehålla?

Finansiella intakter resultatrakning

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Finansiella intakter resultatrakning

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS 10 Summa statens egen verksamhet -287 212 -286 062 Summa kostnader -1 596 281 -1 432 799 Saldo före resultat från andelar och finansiella poster -143 862 73 554 Resultat från andelar i hel- och delägda företag 11 27 105 42 510 Finansiella intäkter och kostnader Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy. Kommunen. Kommunkoncernen. Belopp, mkr.

Finansiella intakter resultatrakning

Not 9 – Finansiella intäkter. Not 10 – Finansiella kostnader. Not 11 – Skatt. Not 12 – Resultat per aktie. Not 13 – Goodwill.
Kursutbud komvux lund

2 696,8. 2 807,7.

374.
Fixa autogiro trängselskatt

vardforetag
vad är antagningspoäng högskola
besiktning kontrollera
välfärden malmö lunch
von heijne advisory ab
du reformen 1967

Finansiella och andra intäkter och kostnader bokförs bland konton som börjar på 8. Presentation av en resultaträknings uppbyggnad. När man sammanställer en resultaträkning börjar man med de intäkter(se ovan) som ett företag har fått som ersättning för sina produkter eller tjänster.

För första gången sedan 2013 var även extraordinära poster positiva, vilket bidrar till förbättringen av årets resultat. Embracer Group B balans- och resultaträkning. Se hur Embracer Group B presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren. Etrion balans- och resultaträkning.


Swedish organisation for global health
kostnad naturstensmur

Finansiella intäkter och kostnader. Ränteintäkter och andra finansiella intäkter. Räntekostnader och andra finansiella kostnader. 1 839 332,52. -139 348,68.

16 992. 17 894. Skatt.

Finansiella intäkter och kostnader. Ränteintäkter och andra finansiella intäkter. Räntekostnader och andra finansiella kostnader. 1 839 332,52. -139 348,68.

RESULTATRÄKNING. Verksamhetens intäkter Övriga verksamhetsintäkter. Tillverkning för eget bruk Finansiella intäkter och kostnader. Ränteintäkter. Resultat efter finansiella poster; Skatter; Resultat efter skatt. Bokföring av resultatkonton. Intäkter och kostnader som uppstår i företaget förs in i resultaträkningen  Balans och resultaträkning intäkter.

Rörelsens intäkter. - Rörelsens kostnader. Rörelsens kostnader. -463. -206443. Rörelseresultat.