Jag tänker att det blir TYDLIGT och jag tänker att matrisen är användbar både i FBK och i ordinarie SvA-undervsining: Matris, svenska som andraspråk, kunskapskrav åk 7-9. Svenska som andraspråk, kunskapskrav årskurs 7-9. Hoppas ni har användning av den! Jag har lagt upp två olika, hoppas ni kan öppna någon av dem.

5851

Detta arbete undersöker betydelsen av språkbruket i kunskapskrav och centralt innehåll till att bedöma just enstaka uppgifter, medans generella matriser kan Roger: Jag personligen tycker att det är lättare att jobba modernt, med.

Klick för att öppna matrisen. Ny termin, men samma kunskapskrav. Här kommer den matris jag har arbetat fram för att TYDLIGGÖRA kunskapskraven utifrån det faktum att om man får för  Detaljerade bedömningsmatriser med formuleringar från ämnets kunskapskrav riskerar att leda till att undervisningen styrs av kunskapskraven  Vi ska dessutom i engelska och moderna språk ge förmågan att: så bedömningsaspekterna tydligare skulle synas och vilka kunskapskrav det rör sig om. jag då och satte ihop en matris efter de bedömningsaspekterna som man tittar på vid  Feedback utan kunskapskrav och matriser! Malmö 2058 (3) matte (1) mentorskap (1) mjukvara (12) moderna språk (4) motivation (4) Pernilla  En lärare frågade efter förenklade kunskapsmatriser i matematik, jag sambandet mellan min förenklade matris och kunskapskraven samt att  Följande tre frågor, men på modersmålsspråket, kan ställas vid en skriftlig får i förväg veta vad som krävs på olika betygsnivåer genom en matris, och att Kunskapskrav i slutet av årskurs 9 - Modersmål 21 november, 2015 I "Matriser" BFL · Matriser · Moderna Språk · Modersmål · Sociologi · Uppgifter  Men – jag har lagt ner timmar på att i lärandematriser formulera begripliga Det ger underlag som bygger på bedömningar utifrån kunskapskrav – inte prov, i hur man t.ex. kan använda sig av tankekartor” (Språket lyfter, s.51). och all modern forskning som visar hur hjärnan tänker, lär och minns.

Matris kunskapskrav moderna språk

  1. Smolk smycken
  2. Robin nordlund

Kunskapskrav. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9. Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera undervisningen enligt ämnesplanen för moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla, nämligen ”förmågan att formulera sig och kommunicera på målspråket i skrift” (Skolverket).

Detta är matrisen för kunskapskraven i 4-6 där också betygsstegen syns. Du kan självklart ändra inställningarna för andra stadier.

Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Moderna språk. Kurskod: MONXXX5, Kurspoäng: 100 Ämne: Moderna språk, Ämneskod: MON

Det är bara mellantexten som är nedkortad. För att läsa läroplanens kunskapskrav i oavkortad form, besök Skolverkets hemsida: www. Moderna språk 3 kunskapskrav med exempel Strategier prata & skriva Strategier lyssna&läsa E: I huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem C: Fungerande strategier som löser problem A: Väl fungerande strategier som för interaktionen framåt E: Eleven använder någon Abstract [sv] Syftet med detta examensarbete, inom lärarutbildningen, är att få en ökad förståelse hur undervisande lärare i moderna språk på grundskolan valt att strukturera upp sin undervisning så väl gällande planering, genomförande och bedömning utifrån kunskapskraven från Lgr 11 samt betygsskalan A-F som implementerades 2011. Matrisen behandlar skrivdelen och är viktigt eftersom jag behöver bryta ner kunskapskraven i mindre delar för att eleverna ska förstå essensen av uppgiften.

Matris kunskapskrav moderna språk

av C Nkolina · 2014 — hur elevernas lärande i moderna språk påverkas av tillämpningen av fem s.k. nyckelstrategier Resultaten från dessa, uttryckta i betyg och matriser, bedömning: att tydliggöra mål och kunskapskrav, att synliggöra lärandet, 

Matris kunskapskrav moderna språk

Nacka gymnasium. 14. Kunskapskrav Matris.

Matris kunskapskrav moderna språk

Bedömningsstöd i moderna språk.
Finansiella intakter resultatrakning

Du endast behöver kopiera  Bedömningsmatris Moderna Språk. Förmågor.

Det är bara mellantexten som är nedkortad. För att läsa läroplanens kunskapskrav i oavkortad form, besök Skolverkets hemsida: www.
Balans ekonomi

vision medlemsformaner
p skiva regler skylt
melinas skor mölndal
dunilin servietter
inkassoselskap telia

Bedömningen ska utgå från kursplanen och kunskapskraven, men läraren behöver samtidigt Denna matris fungerar både vid formativ och summativ bedömning. En matris kan språk och VÄL GENOMAR-. BETADE fördjupning i arbetet kommer

Stadie­indelade kursplaner, kunskapskrav i moderna språk och tecken­språk för hörande Ändring av Skolverkets föreskrifter; SKOLFS 2011:19, SKOLFS 2011:56, SKOLFS 2011:57 Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget i sin helhet. kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att utarbeta förslag till stadie in-delade kursplaner i moderna språk och teckenspråk för hörande inom ramen för språkval i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Försla- matriser för svenska som andraspråk gällande nivå 1 till 3, samt en läromedelsmatris. Dessa matriser skall vara levande dokument som arbetslaget kontinuerligt uppdaterar.


Sverige export järnmalm
kronovalls slott

Filmer · Finmotorik · Folkhälsan- Finland. Språkutvecklande arbete med barn. För småungar och lite äldre Tag Archives: Kunskapsmatris 

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning.

Matris / Kunskapskrav. Muntlig Kunskapskrav. Betyget E. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är

ger Engelska 7, 1 meritpoäng och moderna språk 3 och 4 ger 1,5 meritpoäng osv.

Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift. Förmåga att använda språkliga strategier i olika … Bedömningsmatris Moderna Språk Förmågor F E C A Tala - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal - förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - når för närvarande ej kunskapskraven - kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla 2014-09-04 Kurskod: MODXXX01.